Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Relatietherapie

Bewust worden van patronen

Visie

De levenservaringen vanuit het verleden zowel positieve of negatieve hebben vaak grote invloed op de psychische draagkracht en vaak onbewust op de partner relatie keuze en hoe men zich kan ontwikkelen binnen een intieme relatie.

Als er problemen ontstaan in de relatie kunnen onbewuste negatieve overtuigingen een grote rol spelen, waardoor beide partners zich onbegrepen kunnen voelen. Daarnaast hebben deze problemen in de relatie een niet te onderschatten effect op de ontwikkeling van de kinderen, waardoor problemen zich onbedoeld kunnen herhalen door de generaties heen.
Wanneer echtparen meer inzicht krijgen in hoe de ontwikkelingsgeschiedenis en ervaringen vanuit andere relaties, door kan spelen in de actuele belevingen, ontstaat er verandering in de negatieve interactie patronen en kan er meer ruimte voor herstel van de liefde, aanvaarding en acceptatie van het “anders” zijn ontstaan. Hierbij is het heel erg belangrijk dat er aandacht en verwerking plaatsvindt van de emotionele pijnpunten. Waardoor er daadwerkelijk een herstel van een verbroken verbinding kan ontstaan en een nieuw begin in de relatie gemaakt kan worden.

Vanuit mijn eigen praktijk wil ik een laagdrempelig, "niets wetende vragende" hulpverlener zijn voor mensen met problemen. Om hen te leren bewust te worden van de negatieve patronen, door het aanbieden van partnerrelatie gesprekken vanuit verschillende psychotherapeutische kaders.

Ik ontdek steeds meer dat echtpaartherapie die gebaseerd is op herstel van de hechtingskwetsuren, zoals Emotie Focus Therapie (EFT) gecombineerd met Metalliserende Bevorderende Therapie (MBT) het beste blijvende herstel oplevert.

Naast de echtpaartherapie kan er ook een groepsaanbod vanuit de EFT methodiek aangeboden worden in de vorm van de "Houd me Vast" training. Deze training is een zeer efficiënte methode om inzicht te krijgen in het negatieve interactie patroon en deze te leren veranderen.

De ervaring leert dat deze relatietherapie heel goed gecombineerd kan worden naast een individuele psychotherapie bij een andere hulpverlener, uiteraard ben ik altijd bereid hierover in gesprek te gaan met deze betrokken hulpverlener als u dit wenst.