Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Individuele Psychosociale Hulpverlening

"Er gaat niets boven terug keren naar een plek die onveranderd blijft om de manieren te vinden waarop jj jezelf hebt veranderd" - Nelson Mandela

Visie

Ieder mens doet tijdens zijn leven verschillende ervaringen op, waardoor men een eigen uniek verhaal ontwikkeld. In dat verhaal kunnen momenten beschreven worden die je kunnen versterken, maar tevens kunnen er ook momenten beschreven worden die je uit je evenwicht kunnen halen en je persoonlijke ontwikkeling belemmeren.

Wanneer deze momenten overheersen kan het je langdurig een negatief gevoel geven. Dan kan het je helpen om met een deskundige hulpverlener te praten die je helpt bewust te worden van je persoonlijke actuele emoties, aandacht en begrip heeft voor de moeiten op dit moment en samen met je zoekt naar mogelijkheden hoe om te gaan met je actuele problemen.

Vanuit mijn praktijk bied ik individuele psychosociale, intrapsychische, inzichtgevende/steunende hulpverlening aan, waardoor je weer grip op je leven kunt krijgen in het contact met de mensen om je heen. In mijn houding wil ik een accepterende, zoekende in principe "nietswetende" hulpverlener zijn die ruimte geeft in het stellen van bewustwordingsvragen om je eigen unieke verhaal te leren zien.

  • Deels door bewust wording van emotie, wensen en verlangens en woorden te leren geven aan je eigen verhaal.
  • Deels door Traumabehandeling, zowel Stabiliseren, Naratieve Exposure Therapie (NET) en EMDR methodiek .
  • Deels door bewust wording van je hulpbronnen in je zelf of sociale netwerk vanuit de systeemtheorie ook wel benoemd als beschermerjassen of hulpbronnen.
  • Deels door veranderingen aan te brengen in je dagelijkse levenspatroon.
  • Deels door het leren accepteren en aanvaarden dat je leven is gegaan zoals het is gegaan en naast het verhaal van de moeilijke momenten een ander verhaal te leren zien om van daaruit een nieuw perspectief te kunnen vinden.