Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Missie

Herstel van verbroken verbinding

Attitude;

Naïn is de naam van mijn praktijk, wat verwijst naar het verhaal van Jezus die bij de stadspoort van Naïn liep en daar door ontferming bewogen werd voor het verdriet van de weduwe die op dat moment haar enigste zoon naar het graf moest brengen. Jezus richtte zich op de overleden jongeling en bracht hem in levende relatie weer terug met zijn moeder.

Zo hoop ik “symbolisch” vanuit mijn praktijk iets van Jezus liefde over te kunnen brengen in mijn rol van een betrokken, niet veroordelende, bewogen hulpverlener. Vanuit een "niets" wetende zoekende houding naar mogelijke oorzaken.

Voor mensen die naar hun gevoel niet (meer) in “goede” verbinding staan met zichzelf of hun naaste partner of omgeving.

Mijn aandacht zal vanuit mijn Christelijke overtuiging en systeemtheoretische invalshoek gericht zijn op herstel van deze verbroken verbindingen als dit mogelijk is, in direct contact met de ander.