Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Gezinstherapie

Samen zoeken naar een oplossing en anders leren omgaan met de klachten

Visie

Soms ontstaan er problemen binnen een gezin. Dit kan zijn:

  • Bij het aanbreken van een nieuwe levensfase van het gezin.
  • Na of tijdens ziekte en/of overlijden binnen het gezin.
  • Ziekte en/of overlijden van een belangrijke contact personen van het gezin.
  • Problemen in het contact tussen ouder en kind.
  • (Nieuw) samengestelde gezinnen

Gezinstherapie is een methodiek, waarbij de gezinsleden betrokken worden om samen te zoeken naar oplossingen en het anders omgaan met klachten van een of meerdere gezinsleden. De andere gezinsleden kunnen daarbij helpen. Vaak leidt gezinstherapie ertoe dat gezinsleden op een andere manier met elkaar omgaan, bijvoorbeeld doordat ze meer leren samenwerken of op een andere manier op elkaar reageren. Hierdoor kan een probleem beter hanteerbaar worden of soms zelfs helemaal verdwijnen. Een belangrijke reden om gezinstherapie te adviseren is als er een sterk vermoeden is dat de problemen samenhangen met het gezinsleven.

Bewezen is dat als er aandacht wordt geschonken aan het sociale systeem, er sneller herstel optreedt op de korte en lange termijn. Bovendien blijkt deze therapievorm goed toepasbaar bij iedere culturele achtergrond en het kan heel efficiënt zijn naast een andere therapie van één van de gezinsleden. Uiteraard ben ik altijd bereid in overleg te gaan met andere betrokken hulpverleners als u dit wenst.