Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Contact

De praktijk ligt aan de Dorpsstraat 8 tussen de nummers 12 en 10 in met een oprit om hoog achter de andere huizen waar privé parkeergelegenheid is

Openingstijden

 • Maandag tot en met donderdag gehele dag vanaf 9.00 uur tot 21.00 uur
 • Vrijdag gehele dag vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur
 • Zaterdag op afspraak

Telefonisch bereikbaar

 • Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 9.00 uur
 • Dinsdag en donderdag vanaf 18.00 tot 19.00 uur

Aanmelding

 • Verwijzing van huisarts is niet nodig.
 • Middels het digitale contact formulier vanuit de site.
 • Daarnaast kunt u zich telefonisch melden of de voice mail inspreken.
 • Het sturen van een email bericht.
 • U kunt ook het contactformulier invullen links onderaan gegevens.
 • Binnen twee werkdagen ontvangt u een uitnodiging voor een oriënterend gesprek.

Wanneer u door lichamelijke beperkingen niet in staat bent bij mij aan de praktijk te komen is het mogelijk om een consult bij u aan huis te regelen. Er wordt dan wel 0,29 euro cent per gereden km. bovenop het gebruikelijke tarief berekend.

PRIVACY- regeling op basis van de AVG/Wet 2018

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid, of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats,uw geboortedatum,de datum van de behandeling,een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’,de kosten van het consult