Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Hulpvraag mogelijkheden

Ieder mens zijn eigen verhaal

Bij de volgende probleem situatie zou ik vanuit mijn praktijk hulp kunnen bieden.

 • Traumatische ervaringen
 • Seksueel misbruik
 • Rouw problematiek
 • Echtscheidingsproblematiek
 • Geweldsrelaties
 • Problemen in contact tussen ouders en kinderen.
 • Problemen bij samengestelde gezinnen
 • Verlies ervaring
 • Vergevingsproces van pijnlijke ervaringen "Van Wond naar Wonderen".
 • Werk gerelateerde problematiek
 • Verlies van gezondheid
 • Verlies van belangrijke contacten
 • Aanpassingsproblematiek bij leren leven binnen een nieuwe cultuur.
 • Opvoedingsproblematiek
 • Zingevingsproblematiek

Bij de volgende problematiek omschrijving heb ik onvoldoende kennis en ervaring;

 • Verslavingsproblematiek
 • Hulpverlening aan cliënten met verstandelijke beperkingen.
 • Forensische problematiek