Tel: 06 41 89 85 16

Ria Brinkman
Dorpsstraat
7468 CK, Enter
06 41 89 85 16
info@nainsysteemtherapie.nl

Werkwijze

Na aanmelding digitaal of telefonisch krijgt u binnen twee dagen een uitnodiging voor een oriënterend gesprek

Binnen twee werkdagen na aanmelding zowel digitaal als telefonisch krijgt u een uitnodiging voor een oriënterend gesprek. Afhankelijk van de hulpvraag en of problematiek wordt met u besproken wie bij dit gesprek aanwezig zal zijn uw partner of een deel van het gezin of het gehele gezin.

Het is mogelijk dat er naast relatie gesprekken of gezinstherapie een individueel behandeltraject loopt bij een andere therapeut. Als het nodig en gewenst is ben ik altijd bereid in overleg te gaan met deze andere therapeut.

Tijdens het eerste oriënterende gesprek komen de volgende onderwerpen aan bod;

  • Omschrijving van het probleem.
  • Bij relatie gesprekken of gezinsgsprekken zal iedere betrokkene hierin gehoort worden.
  • Hoe zowel individueel als voor iedere betrokkene het ontstaan van dit probleem ervaren wordt.
  • Welke betekenis en gevolg dit probleem heeft voor je als individu of voor iedere betrokkene.
  • Wat er nodig is om een gewenste verandering in gang te zetten op indivueel- of gezinsniveau.
  • Of er nog meer personen betrokken moeten worden bij deze gesprekken.
  • Voorlopige probleem omschrijving en doelstelling voor vervolggesprekken.
  • Afspraken voor vervolggesprekken, waarbij zowel individuele, partner relatie of ouder kind relatie gesprekken mogelijk zijn, afhankelijk van dit eerste oriënterende gesprek.

De sessie duur van een individuele sessie is 60 minuten, relatie gesprekken 75 minuten en voor het gezin is het 90 minuten. Dit zijn de standaard sessies, maar er is altijd een afstemming mogelijk op de hulpvraag met daaraan gekoppeld een aangepast tarief.

Tijdens de gesprekken zal de aandacht zowel individueel als met partner of het gezin gericht zijn op het circulair maken van het probleem, dat wil zeggen dat er vanuit de systeemtheorie gedacht wordt aan de verbinding met elkaar in de actie reactie op de ander, het interactie patroon, de communicatie patronen binnen het gezin en er buiten, hiërarchie binnen het gezin en de geschiedenis van het gezin als gezinseenheid of afzonderlijke betrokkenen.

Vanuit deze praktijk is de visie dat mensen tot bloei en bestemming kunnen komen als ze in een goede verbinding met de ander komen in wederkerigheid. Mensen hebben andere mensen nodig in zorg en empathie. Mensen zijn gemaakt om lief gevonden te worden en lief te hebben, dit proces kan ernstig verstoord raken door ervaringen vanuit het verleden wat door kan spelen in de verschillende generaties, meestal heel vaak onbewust. Dit kan zijn rouw, verlies, ziekte, geweld, onvoldoende het gevoel te hebben gehad "gehoort" of "gezien" te zijn. Hier zal aandacht voor moeten zijn wil het weer helen.

Deze praktijk staat open voor mensen vanuit allerlei culturen, geloofsovertuigingen, seksuele indentiteit of leeftijd.

De basis van waaruit in deze praktijk gewerkt wordt is vanuit een Christelijke bijbelse visie van een vergevende God door Jezus Christus die mij inspireerd om mensen te helpen om zichzelf en anderen lief te hebben. Het leren aanvaarden en accepteren van wat is geweest, zoals het is geweest. Te vergeven wat je is overkomen en de verantwoordelijkheid voor datgene waar je niet verantwoordelijk voor kunt zijn over te geven, waardoor er rust kan komen in de ziel. Wat niet betekend dat er altijd verzoening mogelijk is en contact hersteld kan worden.