Groepsgerichte echtparentherapie

Bewust worden van patronen

Houd me vast bijeenkomsten;

Je wilt je relatie verbeteren en dat kan met het  "Houd me vast- programma" Het zijn bijeenkomsten in de vorm van een training/cursus.

Dit programma bestaat uit acht bijeenkomsten gebaseerd op de EFT methode en staat bekend als een krachtige en succevolle training wat wereldwijd wordt  ingezet om relaties te versterken. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de acht bijeenkomsten;

  • emoties in liefde en verbinding/hechting 
  • (destructieve) patronen binnen relaties
  • opzoeken en vinden van de zere plekken van vroeger
  • bouwen aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken. 

Er wordt met videomateriaal  van Sue Johnson gewerkt. 

Het is vooral de bedoeling dat je samen met je partner aan het werk gaat met de oefeningen tijdens de sessies en de huiswerk opdrachten. Echtparen zullen afzonderlijk van de anderen echtparen met elkaar aan het werk gaan. De groepsbijeenkomsten worden gebruikt om algemene informatie te geven en kort terug te komen op de oefeningen. Het is tijdens deze training/cursus niet de bedoeling dat echtparen de persoonlijke problemen uitgebreid met elkaar delen.  

De kosten van een training hangt af van het aantal deelnemers. 

Groepsgerichte echtparentherapie;

Naast deze bovenstaande cursus is er een groepsgerichte echtparen therapie mogelijk bij voldoende deelname vanaf 3 a 4  echtparen. Deze therapie is tevens gebaseerd op de EFT methode, waarbij echtparen wordt gevraagt naast de groepssessie het EFT werkboek voor (echt) paren aan te schaffen als ondersteuning van de sessies. Tijdens de sessies zal er veel aandacht zijn voor de hechtingsgeschiedenis van de verschillende deelnemers en de patronen die vanuit deze hechtingsgeschiedenis zijn ontstaan. Bij problemen in de relatie is de ervaring dat vanuit deze hechtingsgeschiedenis onbewust zeer negatieve destructieve patronen kunnen ontwikkelen. Echtparen zullen zich tijdens de therapie steeds meer bewust worden hoe ze samen deze patronen kunnen bestrijden. Het bewust worden van wat het eigen gedrag bij de partner teweeg kan brengen is voortdurend onderwerp van gesprek. Goed leren luisteren zonder zichzelf veroordeeld te voelen of de ander te veroordelen is een belangrijk aandachtspunt in de therapie. Het leren verwoorden van emoties en hierover in gesprek gaan. Leren vanuit een ander perspectief naar een zelfde gebeurtenis te kunnen kijken. Het leren aanvaarden van elkaars tekortkomingen, waardoor liefde weer kan groeien en de veiligheid in de verbinding met de ander hersteld kan worden. 

De meerwaarde van groepstherapie is dat echtparen steun vinden bij elkaar door het delen van de moeiten. Daarnaast gaat er een sterk "helende" corrigerende ervaring als de verschillende echtparen in de groep andere patronen leren ontwikkelen. 

De kosten voor deze groepsgerichte echtpaartherapie wordt bij de intake vastgelegd.